Yaratıcı Drama Nedir?

Rekabetçi olmayan ve gençleri beş duyu, pandomim, hareket, rol oynama, hikaye dramatizasyonu ve doğaçlama yolu ile kendilerini ifade etmeyi teşvik eden katılımcı merkezli etkinliklerdir. Tüm yaş seviyelerine uygun olan yaratıcı drama, bireysel risk ilerlemesini desteklemektedir; öğrenciler kendi hızlarında büyümeye teşvik edilmektedir! Yararları:  okuryazarlık, problem çözme, eleştirel düşünme, sosyalleşme, benlik saygısı ve küresel farkındalık.

Yaratıcı drama, katılımcıların bir lider tarafından gerçek ve hayal edilen deneyimleri hayal etmeleri, canlandırmaları ve yansıtmaları için yönlendirildiği, doğaçlama, sergileme dışı, süreç odaklı bir drama biçimidir. Yaratıcı drama, çocukların doğal dünyasını, yaratıcı oyununu alır ve tiyatro tekniklerini kullanarak, katılımcılar için öğrenme deneyimleri yaratmak için daha da geliştirir. Tiyatro büyük ölçüde oyuncular ve seyirci arasındaki iletişimle ilgilenir; Drama, büyük ölçüde katılımcıların deneyimleriyle ilgilidir.

Yaratici Drama
Yaratici Drama

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Yaratıcı Dramanın Tiyatrodan Farkı Nedir?

  • Yaratıcı Drama:  Katılımcıların deneyimlerine odaklanan ve izleyici gerektirmeyen, resmi olmayan oyun yolu ile dramaya süreç odaklı bir yaklaşımı ifade etmektedir.
  • Gençlik Tiyatrosu:  Seyirci için deneyim ya da yapım yaratabilmek için sahnede/perde arkasında gençlerin yaratıcılığını ortaya koymaktadır.
  • Çocuklar için Tiyatro:  Profesyonel tiyatro sanatçıları tarafından ailelerden ya da gençlerden oluşan bir izleyici kitlesi için gerçekleştirilen ve geliştirilen yapımlar.
  • Sanata Dayalı Öğretim Yöntemleri: Öğrencilerin müfredatı anlamalarını geliştirilmesi, daha iyi sınıf katılımını teşvik edilmesi ve pek çok öğrenme stilini ele alabilmek için drama ve sanat tekniklerini kullanmak.

Adım Adım Süreç

Bu aktivitede üç adımımız var. Bunlar: hazırlama-ısıtma aşaması, doğaçlama aşaması ve değerlendirme aşamasıdır.

1-Hazırlık aşaması: Bu aşamada kullanılan çeşitli oyunlar ve etkinlikler vardır. Bu aşama, katılımcılar için kursun ilk adımıdır. Bu aşamanın amacı, katılımcıları öğrenme sürecine hazırlamak, grup üyeleri arasında iletişime teşvik etmek ve birbirlerini tanıştırmaktır.

2-Doğaçlama aşaması: Bu aşama yaratıcı drama disiplininin ikinci aşamasıdır. Doğaçlama sırasında bazı yöntem/teknikler kullanılabilir. Rol oynama, rol kartları, lider rolüne geçiş, animasyon vb. Bu aşamadan sonra katılımcılar, öğrenilmesi amaçlanan ana kavramları/konuları/konuları öğrenmiş/gerçekleştirmiş olacaktır.

3-Değerlendirme: Bu aşama yaratıcı dramanın son oturumudur. Katılımcılar bu aşamada kendilerini değerlendirir ve işlerler. Katılımcıların öğretilen konu kapsamında kavram yanılgıları varsa lider ve diğer katılımcılar tarafından düzeltilir. Bu aşamadan sonra yaratıcı drama kursu sona erer.

Sonuçlar

Deneyimlere dayanarak yaratıcı drama, atölye çalışmaları kapsamında ve sonrasında katılımcılara beklenen kazanımlar;

*Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak,

*Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek,

*İletişim becerilerini geliştirmek,

*Kendini tanımak,

*Problem çözme becerilerini geliştirmek,

*Hayal gücü geliştirme,

*Dinleme becerisi geliştirme,

*Empati becerisi geliştirme,

*Bireysel olarak; grup çizelgeleme, grup karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme.

YORUMLAR

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir